Carina Stripe Kimono (Blue)
Carina Stripe Kimono (Blue)
Carina Stripe Kimono (Blue)
Carina Stripe Kimono (Blue)
Carina Stripe Kimono (Blue)
Carina Stripe Kimono (Blue)

Carina Stripe Kimono (Blue)

Regular price $28.50

Fun and trendy spring Stripe kimono with tie string
Carina Stripe Kimono (Blue)
Carina Stripe Kimono (Blue)
Carina Stripe Kimono (Blue)
Carina Stripe Kimono (Blue)